Terug naar overzicht

Game workshop: 'De Zeven hoofdzondes van Oost en West’

Gesloten

BlewScreen heeft een game ontwikkeld rondom de 7 hoofdzondes, zoals vraatzucht of hebzucht.

Naar aanleiding van de tentoonstelling in het hele Rozet gebouw gaan de deelnemers brainstormen over karakters uit Oost of West die ze tot leven willen brengen.

Wat gebeurt er als mensen uit de hele wereld de christelijke hoofdzondes beschouwen? Zie je een verband tussen de hebzucht van de Plantagebezitters in het Westen en de vraatzucht van de Europeaan?

In deze workshops maken jullie eigen (game) karakters. Wie ga jij ontwerpen als het gaat om een ontmoeting tussen mensen uit Oost en West? Hoe doorlopen ze de verschillende levels die staan voor de verschillende hoofdzondes zoals?

Dan brengen jullie je eigen karakters in beweging: het karakter leert lopen, springen, acties uitvoeren en sterven. Als het karakter met zijn verschillende animaties in de game geplaatst is, kunnen meerdere spelers verdeeld in twee teams het tegelijkertijd tegen elkaar opnemen in de gamewereld.

Weet wel dat je in de game inzet in wedstrijd en samenwerken moet afwisselen. Spelen non-gamers deze game daarom vaak beter dan hardcore gamers?


zaterdag 24 oktober 2020 14:00
Rozet Centrum