De cursus Duits 3 biedt cursisten die Duits 2 hebben afgerond dan wel zelf over een goed basisniveau van A2 beschikken, de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen naar het B1+ niveau. Dat betekent dat je in Duits 3 meer in detail het spreken, luisteren, schrijven en lezen over allerlei persoonlijke onderwerpen traint. Daarnaast werk je aan die vaardigheden ook bij iets abstractere thema's zoals werk en het leven lang leren, gezondheid en voeding, leefstijlen, media & politiek, en aspecten van de economie.

In de lessen krijg je weer gevarieerde opdrachten in duo's of kleine groepen, b.v. door iets te presenteren en daar feedback op te geven, door meningen te vragen en geven, of door simulaties te doen. Het praktijkgerichte lesmateriaal 'Spektrum Deutsch B1+' (ISBN: 978-3-941323-34-6, prijs: € 24,50, incl.2 audio-cd's) heb je nodig in de cursus en vormt het uitgangspunt. De docent vult het regelmatig aan met interessant en actueel online-lesmateriaal.


Momenteel staan er geen activiteiten gepland. Het kan zijn dat deze activiteit weer opstart, houd daarvoor de website in de gaten.