Al in het eerste jaar heeft de nadruk gelegen op de spreekvaardigheid. Zeker na de cursus Spaans 1 (de eerste vijf hoofdstukken uit cursusboek Con gusto 1) en misschien een vakantie in een Spaanstalig land beschik je over de nodige bagage voor een succesvol tweede jaar. Ook dit jaar wordt er veel Spaans gesproken en geluisterd. De grammaticale onderwerpen worden verlevendigd met informatie over cultuur en dagelijks leven, zodat je net als het afgelopen jaar op een ontspannen manier veel Spaans leert. De studiebelasting is ongeveer anderhalf uur per week. Voor de cursisten die meer aankunnen of willen, bestaat er uiteraard de mogelijkheid om met name op het gebied van de woordenschat de kennis uit te breiden.

Het lesmateriaal Con gusto deel 1 leidt op tot niveau A1 volgens het Europees Referentiekader. In de cursus Spaans 1 is dit boek voor de helft doorgewerkt, in Spaans 2 wordt de tweede helft behandeld. Meer over het Europees Referentiekader staat op www.erk.nl, waar je ook een toets kunt vinden om je niveau te bepalen.

NB. De oude druk van 'Con gusto' deel 1 tekstboek met audio-cd (ISBN 978 94 6030 1216) kan zonder probleem naast de nieuwe druk 'Con gusto' deel 1 tekstboek met online mp3's (ISBN 978 94 6293 4474) gebruikt worden. De boeken zijn identiek.

Momenteel staan er geen activiteiten gepland. Het kan zijn dat deze activiteit weer opstart, houd daarvoor de website in de gaten.