In deze beginnerscursus maak je kennis met de taal, geschiedenis, cultuur en gewoonten van de Portugezen. Je leert over het land en de mensen onder meer door liedjes te zingen, videobeelden te kijken en taalspelletjes te doen. Er wordt veel variatie in de werkvormen gebruikt en er wordt vaak in tweetallen gewerkt. De sfeer in de klas is ontspannen en gezellig. De leerdoelen aan het eind van het schooljaar: spreekvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid op beginnersniveau. Je moet rekening houden met ongeveer twee uur in de week aan huiswerk.

Na Portugees 1 kun je doorstromen naar Portugees 2. Je gebruikt dan hetzelfde lesmateriaal.

Het lesmateriaal leidt op tot niveau A1 volgens het Europees Referentiekader. In de cursus Portugees 1 wordt het lesmateriaal voor de helft doorgewerkt, in Portugees 2 wordt de tweede helft behandeld. Meer over het Europees Referentiekader staat op www.erk.nl.

Momenteel staan er geen activiteiten gepland. Het kan zijn dat deze activiteit weer opstart, houd daarvoor de website in de gaten.