Terug naar overzicht

Zomer: Rondleiding 'Oost en West ontmoeten elkaar... niet'

Het Nederlandse koloniale verleden rust niet. Het kolonialisme veroorzaakte ongelijkheid en ontwrichting die blijven doorwerken. De kijk op de koloniale geschiedenis wordt nog te vaak beperkt tot het witte, Nederlandse perspectief. Historische bronnen zijn in veel gevallen schaars en tegenstrijdig. Het is van belang om je voortdurend kritisch af te vragen: wie vertelt wat? En welk verhaal horen we helemaal niet? De tentoonstelling OOST EN WEST ONTMOETEN ELKAAR NIET wil de blik openen en het perspectief verruimen.

De rondleider vertelt het verhaal van de Molukse vrijheidsstrijdster/opstandeling Martha Christina Tiahahu en de Nederlandse marineofficier/kolonist Maurits Ver Huell. Martha Christina werd in 1817 gevangen genomen door het Nederlandse leger. Ze maakte indruk op Ver Huell, die over haar schreef en enkele tekeningen van haar maakte. Het lijkt een ontmoeting tussen oost en west, maar we kijken naar Martha Christina Tiahahu door de ogen van Maurits Ver Huell. In hoeverre kun je van een ontmoeting spreken als er geen sprake is van wederkerigheid en gelijkwaardigheid? 

Ook voert de rondleiding langs andere objecten uit de historische collectie van Museum Arnhem en de Gelderland Bibliotheek die verhalen vertellen over oost en west: logboeken, atlassen, reisverslagen en een kelkglas met afbeeldingen van een Surinaamse koffieplantage. De tentoonstelling is te zien tot en met 25 september 2021.