Terug naar overzicht

Nederlands niveau 1 / Dutch, level 1

IMPORTANT! READ THIS CAREFULLY!

The course 'Dutch as a Second Language 1, beginners' is meant for non-native speakers who have no prior knowledge of Dutch and who have completed their secondary education (similar to Dutch havo) in their country of origin. THIS IS A LANGUAGE COURSE, IT IS NOT THE 'INBURGERINGSCURSUS', WE DO NOT PARTICIPATE IN DUO! 

- Lessons are one a week, 3 Hours on Wednesday 

- Homework: approximately 3 hours a week. You need to have a computer and an internet connection at your disposal.

- You need to have a basic knowledge of English. 

- The course Dutch 1 leads you to A1 (Common European Framework of Reference). 

- You will receive a written proof of participation if you have completed the course and if you have attended at least 80% of the lessons. 

- Don't buy the coursebook before you are sure you can join the course. 

- When you subscribe please mention on the entry-form for which secondary education you graduated en if you have basic knowledge of the English language. 

BELANGRIJK! LEES DIT ZORGVULDIG! 

De cursus 'Nederlands niveau 1, beginners' is voor buitenlanders die nog geen ervaring hebben met de Nederlandse taal en die een middelbare schoolopleiding hebben gevolgd vergelijkbaar met het Nederlandse havo. DIT IS EEN TAALCURSUS, HET IS NIET DE 'INBURGERINGSCURSUS', WIJ PARTICIPEREN NIET IN DUO! 

- De lessen zijn eenmaal per week 3 uur op woensdag. 

- Huiswerk: ongeveer 3 uur per week. Je moet thuis de beschikking hebben over een computer en een internetverbinding. 

- Je dient over basis kennis van het Engels te beschikken. 

- De cursus Nederlands 1 leidt op tot niveau A1 (Europees Referentie Kader). 

- Je ontvangt een bewijs van deelname als je de cursus hebt afgerond en minimaal 80% van de lessen aanwezig bent geweest. 

- Koop het cursusboek pas als je zeker weet dat je geplaatst bent. 

- Vermeld bij je aanmelding je vooropleiding en of je basiskennis van de Engelse taal hebt.

Momenteel staan er geen activiteiten gepland. Het kan zijn dat deze activiteit weer opstart, houd daarvoor de website in de gaten.