Je hebt al een goede kennis van de Italiaanse taal maar je wilt je spreekvaardigheid verbeteren? In deze cursus spreken we met elkaar over allerlei thema's uit de Italiaanse cultuur en actualiteit, maar ook leer je met gemak te spreken over onderwerpen uit het dagelijks leven. De laatste grammaticale onderwerpen komen aan bod en indien nodig worden grammaticale structuren herhaald of verdiept, de nadruk ligt op communicatie. Het lesmateriaal Allegro Nuovo 2 of Con Piacere 3 (in overleg) leidt op tot niveau B1 volgens het Europees Referentiekader (ERK). Naast het lesboek maken we gebruik van lesmateriaal aangeboden door de docent. Meer over het Europees Referentiekader staat op www.erk.nl.

Momenteel staan er geen activiteiten gepland. Het kan zijn dat deze activiteit weer opstart, houd daarvoor de website in de gaten.