U hebt inmiddels een gedegen basiskennis van de Italiaanse taal. In deze vervolgcursus breidt u die kennis verder uit. De voertaal tijdens de lessen zal voornamelijk Italiaans zijn. We besteden aandacht aan grammaticale structuren en hun toepassing in praktische situaties. Door de vele doelgerichte oefeningen uit het lesboek vergroot u uw woordenschat. U leert in de groep uw mening te verwoorden over allerlei onderwerpen, waardoor uw spreekvaardigheid aanzienlijk zal toenemen. De cursus heeft de diverse aspecten van de Italiaanse cultuur en gewoontes als uitgangspunt. U leert Italië beter kennen en de taal beter beheersen! Huiswerk: ongeveer anderhalf uur per week.

Het lesmateriaal Allegro Nuovo leidt op tot niveau B1 volgens het Europees Referentiekader (ERK). In de cursus Italiaans 5 wordt dit boek voor ruim de helft doorgewerkt, in Italiaans 6 wordt het restant behandeld. Meer over het Europees Referentiekader staat op www.erk.nl.

Momenteel staan er geen activiteiten gepland. Het kan zijn dat deze activiteit weer opstart, houd daarvoor de website in de gaten.