Leer op een rustige en ontspannen manier Italiaans spreken. Maak je de beginselen van deze mooie taal eigen en maak kennis met de basisgrammatica, zodat je een eenvoudig gesprek kunt voeren. Het resultaat is een fundament waarop je steeds verder kunt bouwen. De stof is afwisselend en gaandeweg zal er steeds meer aandacht worden besteed aan de Italiaanse cultuur en het leven van alledag. Huiswerk: ongeveer anderhalf uur per week.

Het lesmateriaal “Allegro nuovo 1” leidt op tot niveau A1 volgens het Europees Referentiekader (ERK). Dit dient u zelf aan te schaffen. In de cursus Italiaans 1 is dit boek voor ruim de helft doorgewerkt. In de cursus Italiaans 2 wordt het restant behandeld. Meer over het Europees Referentiekader staat op https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/mvt/erk/inhoud-erk/self-assessment-grid/   waar je kunt toetsen om je niveau te bepalen.

Momenteel staan er geen activiteiten gepland. Het kan zijn dat deze activiteit weer opstart, houd daarvoor de website in de gaten.