Terug naar overzicht

Blijf gezond en wel achter je laptop

In een tijd waar men meer dan tevoren achter computer of tablet bezig is - en vaak vanuit huis achter de keukentafel - is het meer dan ooit zinvol om te voorkomen dat je computergerelateerde klachten oploopt. Die klachten aan arm, nek, en schouder worden ook wel RSI genoemd, of KANS. Daarbij is uiteraard je bureau-inrichting van belang. Maar ook psychologische factoren, zoals perfectionisme, spelen een rol. En er is de fysiek-energetische kant. Met een zekere mate van lichaamsbewustwording kun je dit soort klachten grotendeels voorkomen.

In deze minicursus komen alle drie de aspecten aan de orde. Met uitgebreide toelichting en kleine oefeningen om op simpele wijze zelf toe te passen. Het zorgt er voor dat je gezond en wel kunt werken achter de computer.

Momenteel staan er geen activiteiten gepland. Het kan zijn dat deze activiteit weer opstart, houd daarvoor de website in de gaten.