Terug naar overzicht

Herwen: Atlantis aan de Rijn. Online lezing ArcheoAcademy

Binnen de waterplas de Bijland bij Herwen heeft vanaf ongeveer 1927 tot 1963 zand- en grindwinning plaatsgevonden, waarbij veel verspoelde Romeinse vondsten zijn gedaan die wijzen op de aanwezigheid van een Romeins fort, een castellum. De kernzone wordt gevormd door het gebied met grote Romeinse bouwfragmenten op de bodem van de Bijland, waar men in 1939 omheen heeft gebaggerd. Aan de hand van gepeilde bodemdieptes is die plek naar alle waarschijnlijkheid gelokaliseerd. 

In 2010 hebben de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland met het Rijk een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin zij de ambitie hebben uitgesproken om de Romeinse rijksgrens, de limes, te behouden en beleefbaar te maken en deze voor te dragen voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Herwen De Bijland was één van de locaties die zou kunnen worden voorgedragen. De voorwaarde was echter dat er intacte, in situ, Romeinse resten aanwezig dienden te zijn en daar voldeed Herwen De Bijland niet aan. Hier waren immers alleen verspoelde Romeinse resten aanwezig. Nader onderzoek was dus noodzakelijk. De uitkomst verraste iedereen.

Drs. Joris Habraken is Regio archeoloog bij de Gemeente Arnhem.

Deze gratis ArcheoAcademy lezing werd 6 decemberuitgezonden via een livestream en is hier terug te zien.

Foto: VUhbs archeologie.


ArcheoHotspot: Vanaf 2021 is er in Arnhem weer een ArcheoHotspot actief. Een plek waar archeologische vondsten uit de directe omgeving worden onderzocht samen met professionals, vrijwilligers, scholieren en andere geïnteresseerden: iedereen kan meedoen! Archeohotspot Arnhem is een samenwerking tussen Gemeente Arnhem, Erfgoed Gelderland, AWN, Saxion Hogeschool, Stichting Archeohotspots en Rozet.

ArcheoAcademy: De ArcheoHotspot organiseert ook vier keer per jaar een speciale lezing over Arnhemse en Gelderse archeologische onderwerpen vanuit de ArcheoAcademy. Deze lezingen zijn voor een breed publiek interessant.

Op de hoogte blijven van activiteiten van de ArcheoHotspot en ArcheoAcademy? Stuur dan een mail naar archeohotspot@rozet.nl

Informatie
Code
EGC29-21 Gaat door
Tijdstip
Doorlopende activiteit
Locatie
ONLINE