Terug naar overzicht

Actief leren voor ondernemende professionals

Ben jij een toekomstbestendige professional?

Actief leren wordt onder andere door het World Economic Forum beschouwd als één van de belangrijkste vaardigheden waarover elke professional moet beschikken. Om zelf je loopbaan te sturen, up-to-date te blijven in je vakgebied en innovatief te zijn moet je je een leven lang blijven ontwikkelen. Dat betekent niet (alleen) dat je af en toe een cursus volgt, maar vraagt om een actief lerende houding. In deze workshop verkennen we hoe ons brein werkt als het actief leert en welke voorwaarden er nodig zijn om actief te kunnen leren. Hoe stimuleer je jezelf of anderen om nieuwsgierig te blijven en steeds weer te willen leren? 

Onze arbeidsmarkt verandert in een razend tempo. Beroepen die nu veel gevraagd zijn, bestaan over tien jaar misschien niet meer. De vakkennis die je ooit leerde in je opleiding veroudert en onze diploma’s staan niet meer garant voor het vinden en houden van werk. Om blijvend inzetbaar en succesvol te zijn, is het steeds belangrijker om over ‘soft skills’ te beschikken: algemene vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen en zelfmanagement.

Dit geldt bij uitstek voor ondernemers, maar ook voor iedereen die zichzelf als een 'ondernemende professional ' beschouwt. In deze serie workshops leer je hoe je brein werkt als het gaat om actief leren, creatief denken en omgaan met stress. Je verkent in hoeverre jij zelf voorbereid bent op de toekomst als het gaat om deze drie soft skills.

De workshops worden bij voorkeur als serie gevolgd, maar je kunt je ook voor een afzonderlijke workshop aanmelden. De workshop vindt op locatie plaats, maar als de situatie er om vraagt, kan het omgezet worden naar een online bijeenkomst

Mariëlle Verhoef is sociaal psycholoog, met expertise op het gebied van leren en werken en een speciale interesse in de werking van het brein. Ze past haar kennis toe in haar eigen adviespraktijk gericht op werkgeluk en vitaliteit en werkt als onderzoeker bij het lectoraat Responsief Beroepsonderwijs bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen. 

Momenteel staan er geen activiteiten gepland. Het kan zijn dat deze activiteit weer opstart, houd daarvoor de website in de gaten.